Nowe ścieżki dochodzenia do doktoratu, większa swoboda uczelni w kształtowaniu swojej polityki, zmiany w podziale uczelni ze względu na ich misje – to obraz zmian w sektorze szkolnictwa wyższego, jaki wyłania się z dotychczasowych zapowiedzi ministra nauki Jarosława Gowina.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad Ustawą 2.0, czyli nową ustawą o szkolnictwie wyższym. W proces tworzenia założeń do nowych przepisów włączone zostało środowisko naukowe. We wrześniu br. resort nauki ma przedstawić projekt założeń ustawy.

Jednak już z dotychczasowych, tegorocznych zapowiedzi kierownictwa resortu nauki wyłania się pewien obraz reform.

Pełen artykuł na stronie naukawpolsce.pap.pl