Na początku prac nad nową ustawą o uczelniach w środowisku był pewien niepokój, który jednak ustąpił. Teraz mamy jak najlepszy, partnerski dialog z resortem nauki – zapewnia przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) trwają prace nad tzw. Ustawą 2.0, czyli nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Przewodniczący RGNiSzW prof. Jerzy Woźnicki komentując proces tworzenia tych przepisów powiedział: „Sytuacja zmienia się na korzyść”. Dodał, że pojawiły się działania, które „spełniają zasadę przewidywalności działania ministra”. „A przecież bardzo niepokojące jest zwykle to, co jest trudne do przewidzenia” – zaznaczył.

Przypomniał, że najpierw powstały trzy zespoły ekspertów wskazanych przez ministra. „Nie można ich mylić z zespołami reprezentującymi środowisko” – podkreślił. Wyłonione w konkursie MNiSW trzy zespoły przygotowały swoje pomysły na projekt tzw. Ustawy 2.0. „Te grupy prowadziły konsultacje – rozmowy z tymi, którzy akurat chcieli prowadzić takie rozmowy” – zwrócił uwagę rozmówca PAP. Dodał, że nie był to proces dialogu z organami przedstawicielskimi reprezentatywnymi dla środowiska zapisanymi w ustawie. A takimi organami są oprócz RGNiSzW również: KRASP, KRZaSP, KRD oraz Parlament Studentów RP.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na stronie www.naukawpolsce.pap.pl