6 lipca 2017 roku w Olsztynie rozpocznie się dziewiąta już edycja bardzo prestiżowego szkolenia dla działaczy samorządów studenckich ‐ Letnia Szkoła Liderów Samorządowych. Jest to projekt cieszący się wyjątkowo wysokim uznaniem wśród społeczności akademickiej. Ideą Letniej Szkoły Liderów Samorządowych jest odpowiedź na potrzebę stałego doskonalenia kompetencji i kwalifikacji liderów samorządów studenckich, gdyż tylko ich nieustanne podnoszenie pozwala aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć we współzarządzaniu uczelniami – do czego zobowiązuje samorząd studencki ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Koszt, który ponosi uczelnia delegująca uczestnika wynosi jedynie 977,00 zł za osobę za 7 dni szkolen z jednymi z najlepszych ekspertów w Polsce w swoich dziedzinach. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu merytorycznego szkoły, wprowadzono limit uczestników na poziomie 45 osób i maksymalnie 4 osób z jednej uczelni. Termin zgłoszeń upływa 1 lipca 2017 roku o godzinie 18:00.

W krainie tysiąca jezior, na terenie pięknego kampusu akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Kortowo”, każdy z uczestników Letniej Szkoły będzie mógł uczestniczyć w specjalnej palecie działań seminaryjno-konferencyjno-szkoleniowych, które będą utrzymane w klimacie letnim i warsztatowym.

Więcej informacji o LSLS można znaleźć na stronie internetowej www.lsls.pl lub uzyskać bezpośrednio kontaktując się z organizatorami, czyli Fundacją Inicjatyw Społecznych lub Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie.
— Inicjatywa jest objęta patronatem honorowym PSRP —