Porozumienie powstało z inicjatywy ogólnokrajowego Programu współpracy szkół wyższych i biznesu – „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Spotkanie inaugurujące odbyło się w listopadzie 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Celem OFMA jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, w tym także podmiotów zewnętrznych, do otwartej i szerokiej dyskusji na tematy strategiczne, jak np. rola mediów akademickich we współczesnej uczelni, profesjonalizacja działań tych mediów czy idea studenckiej agencji prasowej, jak i bardziej specjalistyczne, jak umiejętność poruszania się po rynku reklamowym czy udział w dedykowanych funduszach grantowych.

Obecnie najważniejsze działania OFMA koncentrują się w czterech podstawowych obszarach:

Bieżąca współpraca

Dzięki przystąpieniu do OFMA, każda redakcja akademicka zyskuje bezpośredni wpływ na rozwój tej inicjatywy, poprzez możliwość delegowania swojego przedstawiciela do prac grupy roboczej, której spotkania odbywają się w cyklu kwartalnym. Podczas nich dyskutuje się nad m.in. kierunkiem realizowanych działań oraz pomysłami na ich rozwinięcie. Chodzi o to aby OFMA była tworzona przez media akademickie dla mediów akademickich.

Krajowa Konferencja OFMA

Coroczne wydarzenie integrujące środowisko mediów akademickich, podczas którego zaangażowane redakcje biorą udział w m.in. debacie tematycznej, szkoleniach z warsztatu dziennikarskiego oraz w toku dyskusji mają szanse zgłaszania swoich postulatów dot. bieżących problemów i wyzwań w ramach swojej działalności. Dotychczas odbyły się dwa spotkania: w 2015 r. w Warszawie, w 2016 r. w Gdańsku, zaś kolejna edycja jest zaplanowana w 2017 r. w Krakowie.

Fundusz Grantowy Mediów Akademickich

Celem uruchomienia pierwszego w skali kraju programu grantowego dedykowanego mediom akademickim jest nie tylko impuls do wzbogacenia warsztatu zawodowego i tworzenia ciekawych oraz wartościowych tekstów i audycji, ale także szansa na rozwój techniczno-organizacyjny samych redakcji. Funduszowi będzie towarzyszyć stworzenie zespołu konsultantów merytorycznych (doświadczonych dziennikarzy), służących pomocą przy przygotowywaniu artykułów konkursowych.

Ekonomiczna Redakcja Akademicka

Prace w ramach ERA mają z jednej strony umożliwić regularne promowanie w przystępny i atrakcyjny sposób tematyki edukacji finansowej w mediach akademickich, a z drugiej kształcić umiejętności młodych dziennikarzy w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego. Docelowo skala projektu powinna zakładać ogólnopolski zasięg działania, stwarzając m.in. możliwość wielokrotnego wykorzystywania materiałów stworzonych w ramach macierzystej redakcji w innych mediach akademickich. W oparciu o te działania powstaje audycja radiowa „3 grosze o ekonomii emitowana w rozgłośniach z największych ośrodków akademickich w Polsce, zaś trwają prace nad uruchomienie Studenckiej Agencji Prasowej tworzącej teksty pisane.

Więcej informacji: http://ofma.info.pl/