Kontakt z Rzecznikiem Prasowym PSRP

Łukasz Rusajczyk
e-mai: l.rusajczyk@psrp.org.pl
telefon: 501 483 028

Możliwy jest również bezpośredni kontakt
z Przewodniczącym PSRP

Tomasz Tokarski
t.tokarski@psrp.org.pl