Funkcja przewodniczącego samorządu studenckiego to odpowiedzialne działanie związane z dużą aktywnością na macierzystej uczelni. Kierowanie samorządem studenckim to również reprezentowanie studentów swojej uczelni na arenie ogólnopolskiej. 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza samorządy studenckie wszystkich polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Aktywnie wspieramy działania na terenie całego kraju – szkolimy przedstawicieli samorządów studenckich, tworzymy pola do wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczelniami, organizujemy konferencje, udzielamy specjalistycznych porad prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. Do sprawnego działania PSRP niezbędny jest bezpośredni kontakt z szefami samorządów studenckich.

Jeżeli jesteś przewodniczącym samorządu studenckiego swojej uczelni, pamiętaj o:

1. Zgłoszeniu swoich danych do bazy samorządów studenckich prowadzonej przez PSRP.
2. Dołączeniu do grupy Przewodniczących samorządów studenckich z Polski w portalu facebook.com (należy dołączyć do grupy i przesłać maila z informacją na sekretariat@psrp.org.pl)