Parlament Studentów RP jest organizacją, dla której jednym z głównych celów jest pomoc samorządom studenckim w całym kraju. Z tego powodu pracujemy na rzecz optymalnych rozwiązań prawnych dla naszego środowiska. Stale działamy na rzecz studenckich interesów w organach państwowych.

Skuteczna działalność samorządów jest możliwa również dzięki bezpośredniej pomocy, którą oferujemy.

W razie problemów możecie skorzystać z naszej pomocy prawnej, porad dotyczących spraw pomocy materialnej (stypendiów) oraz skonsultować się w sprawach związanymi systemami zapewniania jakości kształcenia i dydaktyką.

Z myślą o profesjonalizacji samorządów studenckich prowadzimy szkolenia, które pomagają zoptymalizować działania oraz uniknąć błędów w działalności.

W styczniu 2013 roku rozpoczęliśmy również budowę Wikipedii PSRP, która ma docelowo zawierać najważniejsze hasła dotyczące szkolnictwa wyższego.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu. Zapraszamy!