Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja RZECZNIKA PRAW STUDENTA,
który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach
oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości
w zakresie  praw i obowiązków studentów.

Rzecznikiem Praw Studenta jest Paweł Kur.

Działalność Rzecznika Praw Studenta regulują §33 i §34 Statutu Parlamentu Studentów RP.

ZANIM NAPISZESZ
Sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się w Portalu Praw Studenta (użyj wyszukiwarki).

Porady prawne udzielane są poprzez CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW – www.helpdesk.psrp.org.pl
Biuro Rzecznika Praw Studenta odpowiada w ciągu 7 dni roboczych.

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO RZECZNIKA
Poczta elektroniczna – prosimy pisać tylko w wypadkach szczególnych – priorytetowo traktowane są sprawy zgłaszane przez centrum wsparcia studentów: p.kur@psrp.org.pl

[/vc_column][/vc_row]