Komisje Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej są jednostkami pomocniczymi PSRP, służącymi właściwej realizacji jego zadań. Tworzy je Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

W ramach struktur Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2017/2018 działają następujące Komisje:
  1. Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP,
  2. Komisja ds. Informacji i Promocji PSRP,
  3. Komisja ds. Prawnych i Socjalnych PSRP,
  4. Komisja ds. Projektów PSRP,
  5. Komisja ds. Przedsiębiorczości PSRP,
  6. Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością PSRP.

Informacje na temat składu osobowego znajdują się na podstronie każdej Komisji.