UCHWAŁY, OPINIE, ZARZĄDZENIA

Dokumenty z posiedzeń organów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty wydawane przez organy jednoosobowe publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

STATUT

Podstawą prawną funkcjonowania Parlamentu Studentów RP są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut uchwalony przez Zjazd.

Aktualny Statut PSRP, uchwalony w dniu 5 listopada 2016 r. znajduje się tutaj.