W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybieranych przez Zjazd.
Do zadań Komisji należy kontrola przestrzegania Statutu
oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie.
Ponadto Komisja kontroluje sposób wydatkowania
środków finansowych przeznaczonych na działalność Parlamentu.


Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2018:

Przewodniczący – Wojciech Michańcio (Uniwersytet Wrocławski)

Natalia Borkowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Mateusz Gustaw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Artur Nieściur (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

Łukasz Słończewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)