Składa się z dwunastu członków wybieranych przez Zjazd oraz Przewodniczącego PSRP, który stoi na jej czele. Rada Studentów jest organem opiniodawczym, który wyraża stanowisko w imieniu wszystkich studentów kraju. Tworzy m.in. opinie na temat projektów aktów prawnych, które dotyczą środowiska studenckiego.

Skład Rady Studentów w kadencji 2017-2018:

Tomasz Tokarski  – Przewodniczący
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sylwia Bogdan
(Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)

Aleksandra Dzendrowska
(Uniwersytet Gdański)

Jakub Grodecki
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)

Damian Kapusta
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Wojciech Kiełbasiński
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Magdalena Koziara
(Uniwersytet Szczeciński)

Dominik Leżański
(Politechnika Łódzka)

Patryk Lisiecki
(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Adrian Pałka
(Uniwersytet Łódzki)

Przemysław Piech
(Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Mateusz Piechowski
(Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)

Mateusz Stryczak
(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)