Jest najważniejszym organem PSRP, w skład którego wchodzą reprezentanci z poszczególnych samorządów studenckich z całego kraju. Stanowi władzę uchwałodawczą. Zjazd zbiera się raz na 2 lata na sesję zwyczajną w celu przyjęcia sprawozdania pozostałych władz PSRP i wybrania nowych władz. Możliwe są zjazdy nadzwyczajne w pozostałym czasie.

Samorządy studenckie mają prawo do wydelegowania swoich przedstawicieli na Zjazd. Szczegółowe wymogi formalne zawarte są w Statucie PSRP.

Uczestnictwo jednego delegata w Zjeździe jest nieodpłatne.