W dniach 21 – 22 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki. Wziął w niej udział nasz przedstawiciel, Pełnomocnik ds. Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, Mateusz Karpiński, przedstawiając podczas debaty środowisk akademickich punkt widzenia studentów na główny temat całej konferencji, czyli umiędzynarodowienie.

Panele prowadzili tacy specjaliści z zakresu internacjonalizacji, jak Laura Howard, Przewodnicząca European Association for International Education (EAIE), Patricia Pol (wiceprzewodnicząca Bologna Follow up Group) czy Reanud Dehousse, Rektor European Universiy Intitute.

W czasie debat i paneli podnoszono takie zagadnienia, jak: międzynarodowe akredytacje, skuteczność nauczania języków obcych, poszukiwanie źródeł finansowania dydaktyki i pracy naukowej, globalna walka o talenty, umiędzynarodowienie jako narzędzie do podnoszenia jakości kształcenia na uczelni.

Postulaty studenckie, zawarte w powstałej w maju 2016 roku strategii PSRP wobec umiędzynarodowienia, zostały jasno przedstawione i przyjęte ze zrozumieniem w gronie rektorów i kluczowych decydentów szkolnictwa wyższego.

Krótkie telewizyjne podsumowanie konferencji przez naszego Pełnomocnika.

Więcej informacji nt. Narodowego Kongresu Nauki.