Tomasz Tokarski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II zostanie od 1 stycznia 2017 r. przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Wybory odbyły się w miniony weekend podczas Zjazdu PS RP w Warszawie.

Artykuł dotyczący wyboru nowych władz Parlamentu Studentów RP na stronie Polskiej Agencji Prasowej.