Sami studenci przyznają, że postępowanie przed komisjami dyscyplinarnymi pozostawia wiele do życzenia. – Nie chodzi tylko o orzekanie takich samych kar za bardzo różne delikty, ale też o lekceważące podejście do procedur i nieprzygotowanie komisji – mówi Ariel Wojciechowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. I dodaje, że w konsekwencji upływ terminu przedawnienia czynów uchybiających godności zawodu nauczyciela akademickiego czy też studenta zdarza się niepokojąco często.

Artykuł „Niesprawiedliwe kary dyscyplinarne studentów” w dzienniku Rzeczpospolita z dn. 21.11.2016 r.