Prezentujemy raport podsumowujący szkolenia z praw i obowiązków studenta, przeprowadzane w całym kraju przez samorządy studenckie przy merytorycznym wsparciu Parlamentu Studentów RP.

Raport powstał na podstawie opinii uczestników III Konferencji Ekspertów Praw Studenta, która odbyła się w dn. 25-28 sierpnia w Warszawie, a także w oparciu o przesłane do 30 listopada sprawozdania szkoleniowców z całej Polski. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 38 tysięcy studentów I roku studiów licencjackich lub I roku studiów jednolitych magisterskich. Prelekcje przeprowadzono w 28 miastach przy udziale prawie 60-osobowego zespołu mentorów.

RAPORT ZE SZKOLEŃ Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA!