Trzy zespoły wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowały swoje projekty założeń do najważniejszego aktu prawnego w szkolnictwie wyższym, w ramach prac nad Ustawą 2.0. Można je znaleźć pod linkiem: http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/.


1 marca w murach Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja, w trakcie której zostaną omówione wyżej wymienione projekty. Jako Parlament Studentów RP chcemy przedstawić stanowisko środowiska studenckiego nt. powyższych projektów, a do tego potrzebujemy znać jak najlepiej zdanie polskich studentów. Ze względu na ścisłe terminy, nasze konsultacje odbywać się będą drogą elektroniczną.

Prosimy o przesłanie nam do 26 lutego 2017 roku Waszych opinii na temat poszczególnych założeń z projektów przedstawionych przez zespoły Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Allerhanda. Każde zdanie będzie dla nas cenne w wypracowywaniu naszego stanowiska.

Wasze opinie możecie przesyłać nam na adres opinie@psrp.org.pl do 26 lutego.