Przed Parlamentem Studentów RP stoi szereg wyzwań
o szczególnej wadze dla polskiego środowiska akademickiego.

Praca w naszych komisjach na rzecz studentów z całej Polski
to przede wszystkim zdobywanie cennego doświadczenia,
podczas działań w ogólnopolskiej 
strukturze
o unikalnym charakterze oraz poznawanie
osób 
z całego kraju, zaangażowanych w podobne działania.

 

Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach. Do 27 lutego trwają zgłoszenia,
w ramach których należy wypełnić formularz rejestracyjny do Komisji,
do jakiej aplikujesz, oraz przesłać swoje CV na właściwy adres e-mail.

Następnie do 10 marca na skrzynki pocztowe osób, które zaklasyfikują się do II etapu,
przyjdzie e-mail z informacją na temat dalszej procedury rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail, podany przy danej Komisji.


Komisja  ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP

Najważniejszą wartością świata akademickiego jest kształcenie – poszliśmy na studia,
by poszerzać naszą wiedzę. Przed tą Komisją stoi wyzwanie pracy na rzecz lepszej edukacji w szkolnictwie wyższym.
Jej zadania to m. in. wspieranie mechanizmów na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz wyszukiwania lub też opiniowanie nowych rozwiązań.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres m.gawronski@psrp.org.pl


Komisja ds. Informacji i Promocji PSRP

Wizerunek, relacje z otoczeniem, projektowanie, zarządzanie informacją – to podstawowe kwestie,
jakimi będzie się zajmowała ta Komisja. Tutaj nabędziesz cenne doświadczenie pracy przy kanałach
informacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Kluczowe wartości dla nas to jakość, rzetelność i kreatywność.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, musisz wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres l.rusajczyk@psrp.org.pl


Komisja ds. Prawnych i Socjalnych PSRP

Akty prawne regulują naszą codzienność – czasem jedno zdanie w ustawie może zmienić cały system szkolnictwa.
Misją tej Komisji jest opiniowanie nowych regulacji w Szkolnictwie Wyższym oraz praca na rzecz lepszej pomocy socjalnej,
do której prawo przysługuje nam na mocy Konstytucji naszego państwa.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres p.moroch@psrp.org.pl


Komisja ds. Projektów PSRP

Parlament Studentów RP to dziesiątki projektów na przestrzeni roku, często o zasięgu krajowym.
Konferencje, warsztaty czy też ogólnopolskie konkursy to tylko część naszych działań.
W tej Komisji poznasz od środka organizację złożonych i ambitnych projektów.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres l.florian@psrp.org.pl


Komisja ds. Przedsiębiorczości PSRP

Współpraca z firmami w zasięgu całego kraju, budowanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów,
czy też pozyskiwanie środków to główne zadania tej Komisji. W jej ramach należy prowadzić negocjacje
oraz budować relacje w imieniu Parlamentu Studentów RP z wymagającymi partnerami z całej Polski.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres a.kowalczyk@psrp.org.pl


Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością PSRP

Osoby zaangażowane w działania tej Komisji pracują
na rzecz poprawy sytuacji studentów z niepełnosprawnością w naszym kraju.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, prosimy wypełnić formularz dostępny >tutaj< oraz przesłać swoje CV na adres w.sarnacki@psrp.org.pl