Ideą Gali Laur Naukowca jest rozwój aktywności naukowej i społecznej
wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej
oraz budowaniem dialogu pomiędzy uczelnią, organizacjami i firmami
zewnętrznymi.

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody w dziewięciu kategoriach za najlepsze
projekty zrealizowane w roku akademickim 2016/2017 tj: Międzynarodowy projekt
roku, Rozwój kultury, Mobilność studencka, Aktywność artystyczna, Innowacyjny
projekt roku, Społeczny projekt roku, Efektywny warsztat, Opiekun roku, Najpopularniejszy projekt oraz Nagrody Honorowe.

Przedsięwzięcie skierowane jest do aktywnych studentów zaangażowanych w
działalność kół naukowych i organizacji studenckich oraz do kadry
naukowo-dydaktycznej.

III Gala Laur Naukowca odbędzie się w Teatrze Lubuskim 26 kwietnia 2017 roku w Zielonej Górze.

Więcej informacji  o gali: https://www.facebook.com/laur.naukowca.uz/