W dniach 31 marca – 2 kwietnia br na Politechnice Wrocławskiej odbyła się Studencka Konferencja o Ustawie 2.0. Wydarzenie to było podsumowaniem dotychczasowych prac Parlamentu Studentów RP, które trwały od początku roku. Kluczowym zadaniem środowiska studenckiego jest silne zaangażowanie się w prace przy reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.


Współorganizatorami wydarzenia byli: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uczelni Technicznych oraz Samorząd Studentów Politechniki Wrocławskiej.

W ramach programu konferencji odbyła się debata, podczas której omawiane były kwestie ważne dla studentów przy reformie szkolnictwa wyższego.
Uczestnikami rozmowy, którą prowadził Mateusz Gawroński byli:
– Przewodniczący PKA prof. dr. hab. Krzysztof Diks
– Doradca w Gabinecie Politycznym Wicepremiera, Ministra NiSW Jarosława Gowina, Piotr Muller
– Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Michał Gajda
– Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej, dr. inż. Jacek Lamperski

Całą debatę można obejrzeć w materiale poniżej:


Głównym punktem drugiego dnia konferencji było wystąpienie zespołu powołanego przez Parlament Studentów RP pracującego nad założeniami do projektu Ustawy.
Zespół pracuje w trzech podgrupach, których prace zostały zaprezentowanego z podziałem na następujące tematy:

1. Sprawy ogólne i organizacja Uczelni pod kierownictwem Wojciecha Kiełbasińskiego
2. Wsparcie materialne studentów i kwestie prawne pod kierownictwem Piotra Morocha
3. Dydaktyka i jakość kształcenia pod kierownictwem Mateusza Gawrońskiego


W dalszej części programu przedstawiciele samorządów studenckich mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach podczas których dyskutowana nad dziedzinami tj. ustrój uczelni, kształt samorządności studenckiej, pomoc materialna, finansowanie działalności studenckiej czy też zapewnianie jakości kształcenia. Wypracowane wnioski będą brane pod uwagę przy finalnym projekcie założeń, który zostanie zaprezentowany na XXIII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP.

Fotogaleria z konferencji:


Materiały wideo zostały zrealizowane przez Telewizję Studencką Styk
Fotografie są autorstwa Łukasza Rusajczyka oraz Mateusza Wośko