„Together, Moving Forward” to program małych grantów prowadzony przez Europejską Unię Studentów mający na celu budowanie pozytywnych interakcji pomiędzy uchodźcami, a przyjmującymi ich środowiskami akademickimi w całej Europie.

Wraz z tym programem ESU wzywa studentów, uczlenie i uchodźców, aby wspólnie pracować na rzecz osób przesiedlonych przymusowo, a pragnących studiować.

Poprzez poniższe działania chcemy być twórcami zmian:

  • Zmieńmy publiczny dyskurs wokół uchodźców i skonfrontujmy mowę nienawiści w naszych społeczeństwach
  • Zachęcajmy i zapewniajmy silne podstawy uczestnictwa studentów-uchodźców w naszych społecznościach
  • Inspirujmy inicjatywy kierowane przez studentów dotyczące warunków życia uchodźców, a zwłaszcza ich dostępu do edukacji
  • Budujmy zdolności przedstawicieli studentów do większej reakcji na kwestie związane z edukacją uchodźców
  • Promujmy jasne zasady ułatwiające studentom-uchodźcomdostęp do szkolnictwa wyższego
  • Otwierajmy się na nowe grupy studentów i twórzmy partnerstwa z różnymi zainteresowanymi podmiotami zajmującymi się kwestiami uchodźców, w szczególności edukacją uchodźców
  • Zbudujmy długotrwałe związki między uchodźcami, społecznościami i społecznościami studenckimi i akademickimi

Aby osiągnąć te cele, ESU będzie rozdzielać mniejsze i większe dotacje na lokalne, krajowe i międzynarodowe projekty prowadzone przez studentów.

Chcesz złożyć wniosek?

Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2017 r. (Godz. 23:59 czasu brukselskiego).

Więcej informacji tutaj: https://www.esu-online.org/?project=together-moving-forward