Celem Konkursu „wyKOMBinuj mOst” jest zaangażowanie studentów z całej Polski do tworzenia własnych konstrukcji inżynierskich. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu w latach 2008-2015. Obok drużyn z wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo – Hutniczą oraz Państwowe Szkoły Budownictwa. Tegoroczna edycja będzie po raz pierwszy wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym!

Zasady konkursu są następujące: trzyosobowe drużyny mają za zadanie zbudować most o rozpiętości przęsła 100 cm mając do dyspozycji jedynie papier i klej. Ekipy mają 7 godzin na skonstruowanie modelu, który jest następnie oceniany według ustalonych kryteriów. Brane pod uwagę są nośność konstrukcji (zmierzona za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick) oraz jej masa. Zwycięża drużyna o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do masy. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział aż 39 drużyn z całej Polski. Zwycięski most o masie nieco ponad 1 kg przeniósł aż 300 kg!

Naszym celem jest pokazanie studentom, że wiedza zdobywana przez nich w trakcie studiów może być wykorzystana do dobrej zabawy. Jednocześnie chcemy nagrodzić tych, którzy wykażą się zmysłem inżynierskim i sprawnie wykorzystają dostarczone materiały. W ramach konkursu organizowana jest także Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja, podczas której studenci prezentują swoje referaty o tematyce ogólnobudowlanej. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most