Jak będzie wyglądał nowy podział uczelni i czy powstaną specjalne ośrodki, w których wymagania wobec kadry będą wyższe, a selekcja wśród studentów surowsza – na te tematy dyskutowano podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki na Politechnice Gdańskiej. O największej od lat reformie szkolnictwa wyższego mówił minister Jarosław Gowin. Szef resortu nauki studził w Gdańsku emocje związane z ustawą i zapewnił, że żadna z uczelni publicznych nie zostanie pozostawiona bez środków na rozwój.