21 kwietnia br. w samym sercu Tatr – Kościelisku, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Tokarski oficjalnie otworzył XXIII Krajową Konferencję PSRP. Liderzy samorządów studenckich z polskich uczelni rozpoczęli cykl szkoleń, paneli dyskusyjnych i obrad komisji branżowych, a także mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat pracy samorządowej.

 

Warto odpowiedzieć na pytanie, co czyni tę konferencję tak wyjątkową – jedną z odpowiedzi jest powrót do podhalańskiego Kościeliska, symbolicznego dla PSRP miejsca ze względu na historię, którą tworzyły tam samorządy studenckie w okresie reform i konstytuowania PSRP. To wydarzenie cechuje także szeroka możliwość wymiany doświadczeń, pomocy w rozwiązywaniu problemów czy też zwykłe, ale jakże ważne zacieśnianie przyjaźni studenckich.

Głównym punktem konferencji były bloki szkoleniowe, których dobór odbył się na bazie ankiety skierowanej wcześniej do ogółu samorządów studenckich. Szkolenia i warsztaty prowadzili m. in. byli liderzy środowiska samorządności studenckiej oraz profesjonalni szkoleniowcy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu np. dydaktyki i jakości kształcenia, prawa szkolnictwa wyższego, pomocy materialnej dla studentów, polityki social media, bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, sprawnego funkcjonowania zespołów. Dzięki tak szerokiemu doborowi szkoleniowców uczestnicy Konferencji mieli możliwość wszechstronnego rozwoju na wielu płaszczyznach oraz poznania tajników sektora szkolnictwa wyższego.

Bogate w opinie panele dyskusyjne na temat założeń  do Ustawy 2.0 oraz wizyta Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina i Dyrektora Biura Ministra, byłego Przewodniczącego PSRP Piotra Mullera nakreśliły nowe spojrzenie na przyszłe zmiany w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. Wicepremier odpowiedział na nurtujące studentów pytania oraz spotkał się z przedstawicielami władz statutowych i komisji branżowych Parlamentu Studentów RP w celu rozmów o rozwoju uczelni oraz o prawach studentów, które, jak podkreślił Minister, są priorytetowe. Uczestnicy Konferencji mogli m. in. usłyszeć, że „studenci nadal będą mieli duży wpływ na kwestie socjalne na uczelni” oraz, że „trzeba odbudować autorytet i prestiż polskich uczelni i nie uda się tego zrobić bez zdecydowanego wsparcia ze strony studentów”. Padła też deklaracja, że w tzw. radach powierniczych studenci będą mieli swoje przedstawicielstwo. Słowa te były bardzo ważne dla studentów w obliczu planowanej reformy szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy konferencji przyjęli agendę z entuzjazmem. Szczególnie docenili wartość merytoryczną zjazdu oraz możliwość poznawania innych działaczy akademickich.

XXIII Krajową Konferencję wsparli jako Partnerzy Główni: Bank Pekao S.A., firma brokerska Mentor S.A., Stowarzyszenie Almatur (międzynarodowa legitymacja studencka ISIC), Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bankowcy dla Edukacji oraz Kompania Piwowarska (producent piwa marki Lech).  Partnerami konferencji byli: Fundacja Polska Innowacyjna, Wydawnictwo PWN, SMSapi, eduLAB, BluzUP oraz Dobry Cydr.

Wszystkim partnerom należą się serdeczne podziękowania za wsparcie corocznej największej konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Autorzy: Angelika Dąbrowska, Anna Żebrowska