Polscy studenci mają z czego wybierać. Według raportu przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości w 2016 roku na terenie kraju funkcjonuje ponad 450 uczelni wyższych z czego 141 stanowią instytucje publiczne. Największa ich liczba mieści się w województwie mazowieckim. Mimo tak bogatego zaplecza, ilość chętnych do kontynuacji nauki spada. Polskie placówki muszą zmagać się nie tylko ze zmianami demograficznymi oraz z pewnym przeobrażeniem w sposobie postrzegania wartości dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ale również z zagranicznymi uczelniami.

Matury rozpoczęły się w Polsce 4. maja, natomiast wyniki egzaminów zostaną podane 30. czerwca. Niektórzy absolwenci mają już sprecyzowane plany dotyczące dalszej ścieżki rozwoju. Inni – wciąż się zastanawiają, a wybór jest duży. Możliwości są zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ubiegłym roku 79,5% absolwentów szkół średnich zakończyło egzamin pozytywną oceną.

Pełen artykuł można znaleźć na stronie internetowej Gazety Prawnej.