Adam Gajek wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Studentów.

Na 72. Board Meetingu (BM) Europejskiej Unii Studentów (ESU) na Malcie wybrano władze wykonawcze organizacji. Wiceprzewodniczącym organizacji został Adam Gajek, dawniej pełnomocnik PSRP ds. współpracy międzynarodowej i członek Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Adam jest pierwszym od dwudziestu lat reprezentantem Europy Środkowej wybranym do najwyższego organu wykonawczego ESU.

Przewodniczącym organizacji został Helge Schwitters z Norwegii, a wiceprzewodniczącą Caroline Sundberg ze Szwecji.

Wśród członków komitetu wykonawczego znaleźli się Chiara Patricolo (Włochy), Aleksandar Šušnjar (Chorwacja), Filip Prihoda (Czechy), Gohar Hovhannisyan (Armenia), João Pedro Estêvão Martins (Portugalia), Katrina Koppel (Estonia), Yolanda Trujillo Adriá (Hiszpania).

Zawsze uważałem, że uczeń czy student powinien być osobą traktowaną z szacunkiem i mieć wpływ nie tylko na sposób w jaki kształtuję swoją ścieżkę edukacyjną, ale także powinien mieć wpływ na kształtowanie instytucji jakiej jej członkiem – mówił Adam Gajek w przemówieniu. Wciąż zapominamy, że to uczelnie są miejscem kształtowania obywateli, sercem demokratycznego społeczeństwa i kuźnią wartości. Zasady takie jak zaufanie, szacunek czy sprawiedliwość muszą być podstawą uczenia się, nauczania, oceniania czy zarządzania instytucjami. I my jako studenci tych zasad musimy bronić. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy najpierw te zasady wdrożyli w naszych, studenckich organizacjach.

Praca w ESU to było dla mnie ogromne wyzwanie, szczególnie trudne jeżeli chodzi o połączenie ciągłej pracy wyjazdowej z życiem zawodowym, uczelnią etc. Ale było warto, to naprawdę ogromny przywilej móc pracować na rzecz studentów i lepszej edukacji. Następny rok to dla mnie pasmo wyzwań, zaś pierwszym z nich będzie przeprowadzka do Brukseli, gdzie mieści się siedziba organizacji. Nie mogę doczekać się nowych wyzwań! – mówi Adam.

ESU jest organizacją parasolową, która jest oficjalnym reprezentantem interesów studentów z Europy. Aby zostać członkiem ESU organizacje muszą spełnić szereg kryteriów, min: muszą być kierowane przez studentów, muszą reprezentować większość studentów w kraju i działać zgodnie z zasadami demokracji, a także być niezależne.

Celem ESU jest reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych interesów studentów na poziomie europejskim w stosunku do wszystkich właściwych organów, w szczególności Unii Europejskiej, Grupy Wdrożeniowej (ciało zajmujące się reformami związanymi z procesem bolońskim), Rady Europy i UNESCO. Poprzez swoich członków ESU reprezentuje ponad 15 milionów studentów w Europie.

Wedle Adama głównymi celami organizacji w przyszłym roku będą przygotowanie się ESU oraz organizacji członkowskich do Konferencji Ministerialnej Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, która podda ewaluacji proces boloński i wyznaczy jego nowe cele. Jak również odpowiedź na kryzys demokracji i zaufania do europejskich instytucji i lobbing wobec instytucji Unii Europejskich dotyczący kwestii kwalifikacji i uznawalności osiągnięć.

Władzami ESU są trzyosobowa Prezydencja oraz siedmioosobowy Komitet Wykonawczy, które zostały wybrane na 72. Board Meeting.
W BM wzięło udział ponad 100 delegatów z 45 organizacji studenckich z 38 krajów. Nowowybrane kierownictwo będzie reprezentować ponad 15 milionów studentów w Europie. Kadencja reprezentantów rozpocznie się 1 lipca 2017 roku i potrwa rok. Poprzedni, 71. Board Meeting zorganizowany został w Gdańsku.
 
Adam Gajek, Wiceprzewodniczący-elekt ESU, jest członkiem Komitetu Wykonawczego odpowiedzianym za kwestie jakości kształcenia oraz uznawalności kwalifikacji. Jest także członkiem Komitetu Sterującego Zespołem Ekspertów ds. Jakości Kształcenia ESU oraz ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2014-2016 był Pełnomocnikiem ds. Współpracy Międzynarodowej PSRP oraz reprezentował PSRP w Europejskiej Unii Studentów. W PSRP zajmował się głównie problematyką procesu bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności doradczej PSRP dla krajów wschodnioeuropejskich. Doświadczenie w ruchu akademickim zdobywał w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2016 roku był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przez sześć lat pracy w SSUW zajmował się sprawami dydaktycznymi jednostki, mobilnością oraz rynkiem pracy.