Polska Komisja Akredytacyjna
we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
ogłasza rekrutację na Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z grona studentów.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie ocen programowych w szkołach wyższych wraz z zespołami  wyznaczonymi przez właściwe organy Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • formułowanie opinii odnoszących się do spraw studenckich, w tym w szczególności w zakresie opieki nad studentami oraz wsparcia oferowanego tej grupie społeczności akademickiej w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia,
 • sporządzanie raportów powizytacyjnych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • student co najmniej 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • student posiadający wiedzę oraz doświadczenie praktyczne w zakresie zasad organizacji szkoły wyższej oraz toku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków studentów,
 • perspektywa posiadania statusu studenta przez co najmniej kolejny rok akademicki, która powinna zostać wykazana w dokumentach aplikacyjnych,
 • wiedza oraz doświadczenie praktyczne w zakresie zasad organizacji szkoły wyższej oraz toku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków studentów,
 • doświadczenie w pracy w organach uczelni podejmujących tematykę związaną z kształceniem i/lub zapewnianiem jakości kształcenia w aspekcie spraw studenckich,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu jakości kształcenia i zapewniania jakości kształcenia,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność formułowania spójnej i poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej,
 • wysoka kultura osobista, asertywność i skromność,
 • komunikatywność,
 • terminowość, sumienność, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny nieprzekraczający swoją objętością jednej strony A4,
 • CV zawierające w szczególności dane kontaktowe (telefon, adres mailowy).

Polska Komisja Akredytacyjna oferuje:

 • możliwość nabycia cennego doświadczenia,
 • możliwość współpracy z Ekspertami z kadry profesorskiej,
 • rozwój w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
 • wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło.

 

Harmonogram rekrutacji:

Etap I

4 czerwca 2017 r. – termin przesyłania przez kandydatów wymaganych dokumentów na adres pka@psrp.org.pl

11 czerwca 2017 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Etap II

15 czerwca 2017 r. – sprawdzian on-line, w formie  wypowiedzi pisemnej, przeprowadzany na zdalnej platformie (dokładna data, godzina i inne szczegóły dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej).

27-29 czerwca 2017 r. – rozmowy kwalifikacyjne, odbywające się w Warszawie (godziny, dokładne miejsce rozmów oraz szczegóły ich dotyczące zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej)

Etap III

22-24 września 2017 r. – szkolenie właściwe, z zakresu przeprowadzania wizytacji obejmujące również trening interpersonalny – ocena umiejętności komunikowania, pozyskiwania informacji, występowania publicznego, autoprezentacji. Badanie i poszerzanie umiejętności z zakresu analizowania przepisów prawnych, syntezy uzyskanych informacji, formułowania wniosków i redagowania tekstów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres pka@psrp.org.pl