karina-esuPrzedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą szkolenia dla samorządów studenckich. Jeżeli chcecie żebyśmy zorganizowali szkolenie na Waszej uczelni zapraszamy do kontaktu mailowego sekretariat@psrp.org.pl.

Oferujemy dla Was m.in. szkolenia z zakresu: spraw prawnych, zasad przyznawania pomocy materialnej (stypendium rektora, stypendium socjalnego), tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia, zarządzania zespołem i motywacji, międzynarodowej wymiany studentów, kształcenia językowego.

Napisz do nas – sekretariat@psrp.org.pl! Jesteśmy w stanie dostosować nasze szkolenia do potrzeb Twojego samorządu!