Justyna Rokita - Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja RZECZNIKA PRAW STUDENTA, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów w uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne  zmierzające do zwiększania świadomości  w zakresie  praw i obowiązków studentów. Działalność Rzecznika Praw Studenta regulują §33 i §34 Statutu Parlamentu Studentów RP.

ZANIM NAPISZESZ
Sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się w Portalu Praw Studenta (użyj wyszukiwarki).

TELEFONICZNE PORADY RZECZNIKA
W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Rzecznik Praw Studenta uruchomił infolinię. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-18:00 pod numerem telefonu 221006311. Przed wybraniem numeru prosimy o przygotowanie szczegółów sprawy, w tym dat. Sprawy wymagające przeglądu dokumentów muszą być załatwiane mailowo.

Porady prawne udzielane są poprzez CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW – www.helpdesk.psrp.org.pl
Biuro Rzecznika Praw Studenta odpowiada w ciągu 5 dni roboczych.

Naszego Rzecznika wspierają...

Sylwia Gamoń

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz informatyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Interesuje się prawem w świecie nowych technologii, postępowaniem cywilnym oraz zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem wyższym. Aktywny samorządowiec, obecnie pełni funkcję członka Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz Koordynatora do Spraw Marketingu i Rozwoju. W bieżącym roku akademickim członek Senatu oraz delegat do Parlamentu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Od początku studiów podejmuje wyzwania zarówno na tle naukowym biorąc udział w konferencjach, jak i zawodowym uczestnicząc w warsztatach, czy spotkaniach dotyczących prowadzenia projektów i sposobów zarządzania. Organizatorka wielu szkoleń i warsztatów.

Jakub Rzeszowski

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się prawem cywilnym, prawem sportowym,  prawem wyborczym oraz problemami współczesnego szkolnictwa wyższego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK oraz funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”. Członek Senatu UMK oraz członek Rady Wydziału WPiA UMK. Od początku studiów stawia na rozwój poza „zwykłymi” ramami zajęć, uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych. Sam też organizuje coraz więcej wydarzeń i konferencji. Prywatnie miłośnik dobrej książki, podróży oraz piłki nożnej.