Przewodniczący PSRP

Tomasz Tokarski (2017-2018)

Ariel Wojciechowski (2016)

Mateusz Mrozek (2015-2016)

Piotr Müller (2013-2014)

Dominika Kita  (2011-2012)

Bartłomiej Banaszak (2009-2010)

Leszek Cieśla (2006-2008)

Arkadiusz Doczyk (2004-2006)

Przemysław Kowalski (2002-2004)

Damian Dobrzycki (2001-2002)

Piotr Ebbig (2000-2001)

Wojciech Olejniczak (1999-2000)

Andrzej Szejna (1997-1999)

Robert Pawłowski (1995-1997)

Składy Rady Wykonawczej

Kadencja 2013-2014

Piotr Müller
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Mateusz Mrozek
Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Piotr Pokorny
Komisja Prawna
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Michał Krzyżowski

Komisja ds. Współpracy z Komisjami Branżowymi
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Agnieszka Sadowska

Komisja ds. Przedsiębiorczości
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr Okonkowski

Komisja ds. Socjalnych

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kadencja 2011-2012

Dominika Kita
Przewodnicząca PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mateusz Celmer
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Katarzyna Rybus
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Marta Gruszczyńska
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hubert Glubiak
Przewodniczący Komisji Organizacji i Kontaktu z Samorządami
Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Pokorny
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kadencja 2009-2010

Bartłomiej Banaszak
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Marek Barański
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Damian Gębarowski
Przewodniczący Komisji Socjalnej
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska

Tomasz Inforowicz
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Paweł Kościelniak
Przewodniczący Komisji Marketingu i Przedsiębiorczości
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oktawian Kuc
P.o. Przewodniczącego Komisji Prawnej (od kwietnia 2010 r.)
Uczelnia: Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”
Uniwersytet Warszawski

Marcin Włodarczyk
Przewodniczący Komisji Prawnej (do marca 2010 r.)
Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej

Kadencja 2006-2008

Leszek Cieśla
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Aleksandra Bosy
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Grzegorz Sokołowski
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bartłomiej Banaszak
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Przemysław Rzodkiewicz
Przewodniczący Komisji Dydaktyki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Miłosz Borkowski
Przewodniczący Komisji ds. Organizacji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Kadencja 2005-2006

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Leszek Cieśla
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Grzegorz Sokołowski
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Marcin Nigot
Przewodniczący Komisji Kultury
Politechnika Śląska w Giliwicach

Łukasz Piętka
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kadencja 2004-2005

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Michał Sobczak
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Paweł Matlakiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń

Joanna Matecka
Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Jaros
Przewodniczący Komisji Kultury (do czerwca 2005)
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Kadencja 2003-2004

Przemysław Kowalski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Paweł Matlakiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń

Łukasz Kołodziejczyk
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Politechnika Krakowska

Monika Szeremieta
Przewodnicząca Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Kadencja 2002-2003

Przemysław Kowalski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Robert Sarnecki
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sławomir Polański
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Krzysztof Maj
Przewodniczący Kultury

Paweł Brutel
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Kadencja 2001-2002

Damian Dobrzycki
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Tomasz Picur
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

Sławomir Polański
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Przemysław Kowalski
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paweł Ignatowicz
Przewodniczący Komisji Kultury

Kadencja 2000-2001

Piotr Ebbig
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysław Kowalski
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Daniel Kozdęba
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska

Krzysztof Bąk
Przewodniczący Komisji Kultury
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Radosław Os
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Kadencja 1999-2000

Wojciech Olejniczak
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Daniel Kozdęba
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Politechniki Rzeszowskiej

Piotr Ebbig
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adami Mickiewicza w Poznaniu

Włodzimierz Leksa
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Politechnika Krakowska

Marcin Woźniak
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Polsce

Kadencja 1998-1999

Andrzej Szejna
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski

Robert Kempa
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Jarosław Brożek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Kliber
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Marcin Leszczyński
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kadencja 1997-1998

Andrzej Szejna
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski

Robert Kempa
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Jarosław Brożek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Kliber
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1996-1997

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Dariusz Szostek
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maciej Wicherek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1995-1996 (XI-)

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Przemysław Wraga
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Sławomir Poświstak
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1995-1996 (V-)

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Jacek Zieliński
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

Mateusz Matysiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Marek Śląski
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Koszalinie

Składy Komisji Rewizyjnej

Kadencja 2013-2014

Dominika Wajda – Przewodnicząca
Politechnika Warszawska

Marcin Dobrzański
Akademia Wychowania Fizycznego im. E Piaseckiego w Poznaniu

Mariusz Poneta
Akademia Morska w Szczecinie

Andrzej Świątek
Politechnika Koszalińska

Wirginiusz Walczak
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Katarzyna Sroka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Kadencja 2011-2012

Magdalena Żuk – Przewodnicząca
uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Łukasz Bobryk
uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bartosz Gozdur
uczelnia: Uniwersytet Warmińsko Mazurski/Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Marcin Leśniak
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu

Wirginiusz Walczak
uczelnia: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Kadencja 2009-2010

Michalina Gurda – Przewodnicząca
uczelnia: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Jacek Kłopotowski
uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Patrycja Kozik (od marca 2010 r.)
uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Tomasz Pilawka
uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dominik Szary (od marca 2010 r.)
uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Dariusz Suszyński (do marca 2010 r.)
uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kadencja 2006 – 2008

Sylwia Szczerba – Przewodnicząca
uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Kamil Błażuk
uczelnia: Akademia Morska w Gdyni

Sebastian Liszka
uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Piotr Sylwestrzak
uczelnia: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łódzi

Marta Zawistowska
uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kadencja 2005-2006

Łukasz Foretek – Przewodniczący
uczelnia: Politechnika Warszawska

Filip Grega
uczelnia: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Krzysztof Klęczar
uczelnia: Akademia Rolnicza w Krakowie

Michał Okaj
uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,

Wojciech Szalbierz
uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kadencja 2004-2005

Łukasz Frankiewicz – Przewodniczący
uczelnia: Uniwersytet Gdański

Bogumił Gołąbek
uczelnia: Politechnika Koszalińska

Paweł Kulasiewicz
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
Uniwersytet Gdański

Marcin Pastuszko
uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jan Wus
uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie

Kadencja 2003-2004

Paweł Wojtas – Przewodniczący
uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Paweł Kulasiewicz
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
Uniwersytet Gdański

Sławomir Polański
uczelnia: Uniwersytet Gdański

Paweł Światek
uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jan Wus
uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie

Kadencja 2002-2003

Krzysztof Puchacz – przewodniczący
uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przemysław Butowski
uczelnia: Politechnika Koszalińska

Piotr Midziak
uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Anna Osuchowska
uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marzena Weiss
uczelnia: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Kadencja 2001-2002

Zbigniew Cnota
uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Łukasz Kóska

Tomasz Ogórek
uczelnia: Politechnika Rzeszowska

Robert Sarnecki
uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Arkadiusz Zaniewicz
uczelnia: Politechnika Lubelska

Kadencja 2000-2001

Myślibór Biały
uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku

Łukasz Borys
uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Piotr Grygiel
uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Paweł Malinowski
uczelnia: Politechnika Poznańska

Mariusz Mroczek
uczelnia: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Kielcach

Grzegorz Rzepka
uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Kadencja 1999-2000

Adam Duda
uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Aleksandra Konieczny
uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Paweł Malinowski
uczelnia: Politechnika Poznańska

Radosław Os
uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Krzysztof Sągolewski
uczelnia: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Kadencja 1998-1999

Adam Duda
uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Piotr Ebbig
uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Janicki
uczelnia: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Łukasz Jura
uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Radosław Os
uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Kadencja 1997-1998

Adam Cuglewski
uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Dorota Gabor
uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Jura
uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Kubiak
uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Radosław Os
uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Kadencja 1996-1997

Wojciech Grubba
uczelnia: Politechnika Gdańska

Dariusz Leśniewski
uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Natkaniec
uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Grzegorz Sokół
uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marcin Żyto
uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Kadencja 1995-1996

Radomir Jaworski
uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Marek Limberger
uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Karol Maj
uczelnia: Akademia Rolnicza w Krakowie

Marek Nowak
uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agnieszka Wypych
uczelnia: Wyższa Szkoła Handlu i Turystyki w Poznaniu