JAK OPINIOWAĆ PROGRAMY STUDIÓW?

Kliknij w grafikę po prawej stronie, aby otworzyć kurs.

Cel główny szkolenia

Przygotowanie przedstawicieli samorządów studenckich do opiniowania programów studiów, zaznajomienie z dostępnymi narzędziami oraz pokazanie roli samorządu.

Efekty kształcenia

  1. Uczestnik posiada elementarną wiedzę dotyczącą programów studiów, w tym wiedzę na podstawie jakich aktów prawnych są tworzone oraz jakie elementy mogą podlegać opinii.

  2. Uczestnik posiada elementarne umiejętności dotyczące przygotowania opinii na temat programu studiów.

  3. Uczestnik ma świadomość znaczenia samorządu w procesie kształtowania oferty dydaktycznej uczelni.

Czas trwania szkolenia

Na zrealizowanie kursu trzeba poświęcić ok. 40-45 minut.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie e-learnigowej. Składa się z 8 części teoretycznych oraz części testowej. Każda część teoretyczna zawiera pytania kontrolne, na przykładzie case study. Cześć testowa zawiera zestaw pytań dotyczących treści szkolenia i pozwala uczestnikowi sprawdzić w jakim stopniu opanował treści kursu.

Poruszane zagadnienia

  1. Rola samorządu.

  2. Co to jest program studiów?

  3. W jakiej formie opiniować?

  4. Co dokładnie opiniować?

  5. Na jakiej podstawie opiniować?

  6. Przygotowaliśmy opinię – co dalej?

  7. Dobre praktyki.

Literatura

Kraśniewski A., „Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011

Autorzy

Projekt kursu: Dawid Knara (kontakt: dknara@psrp.org.pl)
Wykonanie techniczne: Dawid Knara, Mateusz Biel
Konsultacje: Bartosz Kasiński, Mateusz Panowicz, Adam Poznar, Justyna Rokita, Piotr Wodok